Osvědčení

29. 01. 2015

Zaměstnanci naší společnosti získali osvědčení od Českého sdružení pro technická zařízení na domovní plynovody – aplikace nových požadavků na realizaci a provoz