Osvědčení Junkers

19. 06. 2015

Naši zaměstnanci obdrželi osvědčení od společnosti Bosch Termotechnika s.r.o., který nás opravňuje k provádění školení po instalaci, uvádění do provozu, záruční a pozáruční servis plynových spotřebičů Junkers pro vytápění a přípravu teplé vody.

20150619075430750_0001