V oblasti vodoinstalací a kanalizací nabízíme následující služby:

  • venkovní rozvody kanalizace, přípojky vč. projektové dokumentace
  • vnitřní rozvody kanalizace
  • dešťové a stokové sítě
  • vodovodní sítě, přípojky vč. projektové dokumentace
  • nádrže na dešťovou vodu
  • jímky na splaškovou vodu
  • domovní čistící stanice, úpravny vod
  • čištění odpadního a dešťového potrubí
  • rozvody vnitřní vodoinstalace (domy, byty, haly…..)
  • měření kvality vod